Självutveckling i Paradiset

magi

för kärlek, välstånd och resor i andra världar

Du kan själv skapa dina magiska ritualer. Du kan förändra din verklighet. 

MAGINS GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER

 1/

Välviljans princip. Aldrig skada.

2/

Tomrummets princip. Släpp allt gammalt.

3/

Hemlighetens bevarande. Omdömets princip.

4/

Uthållighetens princip. Ge aldrig upp! 

5/

Förminskingens princip. Ge plats!

Det börjar med tanken. Var din egen magiker!

Viktig nyckel att minnas: 

Spindelprincipen: att skapa ur sig själv. (Som spindeln väver sin tråd.)

När du arbetar med magi är du ditt eget instrument. Det förenklar ingenting, men vidgar dina möjligheter. 

Du börjar med att önska. Vart skall magi leda dig? 

 

 

Jag arbetar med magins principer och ge tips och utkast till magiska ritualer som du själv kan utföra och spinna vidare på. Du kan mer än du tror! Magin är inte konstigare än att kunna vara sig själv i alla situationer. Det kräver vilja, uthållighet och tålamod. 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.