Självutveckling i Paradiset

Verkligheter

Det finns olika verkligheter. Som en ros eller en tanke. Vi förhåller oss till alla dessa verkligheter. Många är rädda för "verklighetsflykt." Många är rädda för att fantasin skall föra dem vilse. 

Det vi kallar verklighet är oftast det som har närmast. Huset där vi bor, familjen vi är del av, arbetet vi utför. Ja, det är verkligt och det är viktigt. Ofta mycket viktigt. Denna verklighet är våra liv från födelse till död. För många är det den enda verklighet de uppfattar. 

Men verkligheten har också andra dimensioner. 

En resa i dröm och verklighet